PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZDEMİR

Email: abdurrahman.ozdemir@istanbul.edu.tr

01. 02. 1969 tarihinde Safranbolu’nun Alören köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimini Karabük İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1995’te “İslam Hukukunda Şuf‘a” ve 2000’de “Kur’anda Geçişlilik Bakımında Türkçeye Uymayan Fiiller” adlı tezleriyle master ve doktora aşamalarını geçti. 2008 yılında doçent oldu. Çalışma hayatına 1991 yılında Samsun-Lâdik İHL’de öğretmen olarak başladı. 1994’te Çorum İlahiyat Fakültesine Arapça okutmanı olarak atandı. Adı geçen kurumda okutman, yardımcı doçent ve doçent olarak 15 yıl çalıştı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı bünyesine atandı. Ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı ve dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Bir süre Yalova Üniversitesi İslam İlimler Fakültesinde ve ardından KİSBÜ’de dekan olarak görev yapan Özdemir, halen Şubat 2022 yılında atandığı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.


PROF. DR. ADEM YERİNDE

Email: adem.yerinde@istanbul.edu.tr

1966’de Giresun’da doğdu. 1986’da İstanbul İHL’den, 1990’da Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesinden mezun oldu. 1992’de Hadis Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 1997’de Tefsir Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 1994–1995’te bir yıl İngiltere’de bulundu. 1997–2009’da Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kırgızistan, Bulgaristan ve Azerbaycan’da bazı eğitim kurumlarında idareci ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009’da Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve aynı ana bilim dalında öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2011’de Arap Dili doçenti oldu. Halen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanı olarak olarak çalışmaktadır. Arapça, İngilizce ve Bulgarca bilen Yerinde’nin tercüme ve telif olarak birçok yayını bulunmaktadır. 2011 yılında doçent, 2016 yılında profesör oldu. 2017’de AİÇÜ İslamî İlimler Fakültesine dekan atandı, halen bu görevine devam etmektedir.


DOÇ. DR. CEMAL ABDULLAH AYDIN

Email: cemal.aydin@istanbul.edu.tr

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümünde 2002 yılında yüksek lisansını, 2009’da doktorasını tamamladı. 1999-2010 yılları arasında MEB’de DKAB öğretmenliği yaptı. Ayrıca tercüme bürolarında Arapça yeminli mütercim ve simultane tercüman olarak çalıştı. 2010 yılında fakültemizde Temel İslam Bilimleri dalında yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent oldu. Hadis ve Arap dili alanlarında kitap, makale ve tercümeleri yayınlanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.


DOÇ. DR. HATİCE ARSLAN SÖZÜDOĞRU

Email: hatice.sozudogru@istanbul.edu.tr

1997’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Arap Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dalından mezun oldu. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Almanya’da Ruhr Üniversitesi Oryantalizm Bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra 2010 yılında Türkiye’ye döndü ve İ. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak başladı. 2012 yılında aynı ana bilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2019 yılında da doçent oldu. Çalışma alanları; Tarihçi Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi’nin Cami Düvel adlı yazma eserinin bölüm tahkiki, 17. ve 18. yüzyıl Almanca Kur’an mealleri, Çağdaş Arap Edebiyatında olumlu ve olumsuz Osmanlı ve Türk İmajı şeklindedir. Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.


ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA YAVUZ

Email: mustafa.yavuz@istanbul.edu.tr

1966 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 1992 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999-2013 yılları arasında İstanbul’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Melek Hatun İ.Ö.O., 1999-2003); ve İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı (İstanbul İHL, 2004-2007; Beyoğlu Anadolu İHL, 2007- 20013). 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak naklen atandı. Yüksek lisansını, “Anadolu Selçukluları Dönemi Müfessirleri ve Eserleri” adlı teziyle Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1997), doktorasını “Kefevî’nin Kêtâib’inin İkinci Bölümünün Tenkitli Neşri ve Bu Bölüm Çerçevesinde Hanefî Mezhebinin Teşekkülü” adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (2020) tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.


DOÇ. DR. SULTAN ŞİMŞEK

Email: sultan.simsek@istanbul.edu.tr

1998’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını 2001’de “Abdulhamid b. Yahyâ ve Kitâbeti” başlıklı teziyle, doktorasını 2011’de “Mehcer Edebiyatında Din Anlayışı” başlıklı teziyle aynı bilim dalında tamamladı. 8 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretmenliği yaptı. Bu süreçte Türkiye’de Arapça öğretimini geliştirme alanında çeşitli ilmi organizasyonlar ve projelerde görev aldı. 2013’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2019’da doçentlik ünvanını aldı. Mısır, Ürdün, Cezayir ve Tunus gibi Arap ülkelerinde ilmi faaliyetler ve görevlendirmeler nedeniyle bulundu. Arap Dili Edebiyatı, Belagati ve Eğitimi alanında kitapları, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğleri vardır. Arap Edebiyatı Tarihi, Yaşayan Arap Edebiyatı, Arapça Edebi Tasavvufi Klasik Metinler, Arap Belagati çalışma ve ilgi alanları arasındadır. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir.


ÖĞR. GÖR. AHMET AYDIN

Email: ahmedaydin@istanbul.edu.tr

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaokul tahsilini Erzurum’da, lise tahsilini Sivas’ta tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Fakülte yıllarında hafızlığını tamamladı. 2001 yılında aynı fakülteden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre Kuveyt’te dil öğrenimi gördü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Şeyhülislam Çivizâde’nin Fıkhî Görüşleri” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde fıkıh dalında doktora çalışması devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip ve murakıp olarak görev yaptı. DİB Pendik - Haseki İhtisas Eğitim Merkezinden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak vazifesine devam etmektedir.


ÖĞR. GÖR. ABDULAZIM AHMED HASSAN BADRAN

Email: abdulazim.badran@istanbul.edu.tr

1969 yılında Mısır’da doğdu. 1991 yılında Kahire Üniversitesi Dar Al Uloom Fakültesinden mezun oldu. 2005’ten 2020’nin başına kadar Ezher Üniversitesinde ve Uluslararası İslam Okulları Birliği bünyesinde yabancı öğrencilere Arapça, edebiyat ve belagat eğitimi verdi. Aynı şekilde Kazakistan/Almatı, Kırgızistan/Bişkek, Hicaz gibi yerlerde dersler verdikten sonra İstanbul’da Uluslararası Tecdit Üniversitesinin Diller Bölümünde eğitmen olarak çalıştı. Ardından Başakşehir’deki Uluslararası Lokman Hekim Okulunda bir müddet çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam-Hatip Lisesinde bir yıl boyunca Anvar Alkuran adına bir eğitim-öğretim yılı boyunca dersler verdi. 2008 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat Çalışmaları Bölümünde (Şeyh Ali Al-Tantawî, Hayâtühû ve’l-Edeb) iyi bir derece ile yüksek lisans yaptı. Kahire Üniversitesi Dar Al Uloom Fakültesi Edebiyat Bölümünde doktora tezini tamamladı ancak seyahat nedeniyle savunamadı. Badran’ın bir kısmı yayımlanan, kalanları yayımlanmayı bekleyen Arapça, belagat, edebiyat ve eğitim üzerine bir dizi araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


ÖĞR. GÖR. GAMAL MOHAMED YOUSEF MOHAMED

Email: gamalmohamed@istanbul.edu.tr

1987 yılında Mısır Minya’da doğdu. Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Arap Dili ve İslami İlimler Bölümünden 2008’de mezun oldu. 2008 yılından 2012 yılına kadar Mısır’da Arapça Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalıştı. 2013 yılında Türkiye’de 29 Mayıs Üniversitesinde çalışmaya başladı ve orada 2016 yılına kadar devam etti. Uluslararası Arapça Dil Merkezinin düzenlediği Arapça ile ilgili birçok eğitim projesinde çalıştı. Ürdün’ün başkenti Amman’da 2014-2019 yılları arasında bazı üniversite ve liselerin yurt dışı dil eğitim programlarında akademik koordinatör olarak çalıştı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir.


ÖĞR. GÖR. ŞÜKRÜ KÜÇÜK

Email: sukru.kucuk@istanbul.edu.tr

1971‘de Trabzon’da doğdu. Trabzon İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1994 yılında bitirdi. Aynı yıl Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1996-2008 yılları arasında Eyüp İmam Hatip Lisesinde, 2008-2014 yılları arasında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve devam etti. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Arap Dili ve Belagati alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılının sonunda İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne okutman olarak geçti. Halihazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak vazifesini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


ÖĞR. GÖR. MUHSIN ÖZALPDEMIR

Email: muhsin.ozalpdemir@istanbul.edu.tr

1972 yılında Sivas’ın Altınyayla ilçesi Güzeloğlan köyünde doğdu. İlköğretimini aynı köydeki ilkokulda tamamladıktan sonra ortaokulu 1987 yılında Kastamonu Merkez Ortaokulunda, liseyi 1991 yılında Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 1997 yılında oradan mezun oldu. Aynı yıl askerlik görevini İzmir Narlıdere’de kısa dönem er olarak tamamladı. 1998’de Ümraniye İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. 2008 yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesine tayin edildi. 2013’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Arapça Öğretim Görevlisi olarak tayin edildi. Halen orada görev yapmaktadır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Taşköprizade’nin Avamil Şerhi’nin Edisyon Kritiği” adlı tezi ile 2005 yılında tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belagati alanında doktora çalışmasına (tez dönemi) devam etmektedir.


PROF. DR. ALİ BULUT

Email:

Samsun/Vezirköprü’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.


DOÇ. DR. SULTAN ŞİMŞEK

Email: sultan.simsek@istanbul.edu.tr

1998’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını 2001’de “Abdulhamid b. Yahyâ ve Kitâbeti” başlıklı teziyle, doktorasını 2011’de “Mehcer Edebiyatında Din Anlayışı” başlıklı teziyle aynı bilim dalında tamamladı. 8 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretmenliği yaptı. Bu süreçte Türkiye’de Arapça öğretimini geliştirme alanında çeşitli ilmi organizasyonlar ve projelerde görev aldı. 2013’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2019’da doçentlik ünvanını aldı. Mısır, Ürdün, Cezayir ve Tunus gibi Arap ülkelerinde ilmi faaliyetler ve görevlendirmeler nedeniyle bulundu. Arap Dili Edebiyatı, Belagati ve Eğitimi alanında kitapları, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğleri vardır. Arap Edebiyatı Tarihi, Yaşayan Arap Edebiyatı, Arapça Edebi Tasavvufi Klasik Metinler, Arap Belagati çalışma ve ilgi alanları arasındadır. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir.


DR. MUSTAFA YAVUZ

Email:

Trabzon/Çaykara’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda görev yaptı. 2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.